[ Ελληνικά ]
Σήμερα είδα το Flattr, ένα κοινωνικό σύστημα μικρο-αμοιβών. Η ιδέα είναι παρόμοια με τα κουμπάκια like του Facebook, μόνο που όταν κάνεις Flattr σε κάτι (π.χ. σε ένα άρθρο σε blog) τότε στέλνεις ένα μικρό χρηματικό ποσό στον δημιουργό του πράγματος που έκανες Flattr. Το Flattr παίζει με τις λέξεις flatter (κολακεύω) και flat rate (σταθερή τιμή). Κάθε μήνα πρέπει να πληρώνεις ένα σταθερό ποσό που εσύ αποφασίζεις πόσο θα είναι. Στο τέλος του μήνα, το ποσό αυτό μοιράζεται και στέλνεται στους δημιουργούς των πραγμάτων που έκανες Flattr εκείνο το μήνα. Αν δεν κάνεις τίποτα Flattr σε ένα μήνα, τότε τα χρήματα πηγαίνουν σε φιλανθρωπίες (δεν κατάφερα να βρω λεπτομέρειες για το τι φιλανθρωπίες είναι). Επομένως η ιδέα είναι ότι πρέπει να δώσεις για να πάρεις. Ενδιαφέρουσα προσέγγιση για μικροπληρωμές, ας δούμε πώς θα πάει. Για το Flattr έμαθα από το blog του vrypan εδώ.
[ English ]
Today I came across to Flattr, a social micropayment system. The idea is similar to the Facebook like buttons, only this time when you Flattr something (e.g. a blog post), you actually give a small amount of money to the creator of the thing that you Flattered. Flattr is a pun on the words flatter and flat rate. Every month you have to pay a fixed amount that you decide. At the end of the month, that amount will be devided and sent to the authors of the things you Flattered. But if you don't flattr anything on a month, the money goes to charity (I haven't figured out what specific charity that is). So the idea is that you have to give in order to get. Interesting approach to micropayments, let's see how it will go.