Δοκίμασα χθες την τεχνική pomodoro για να κάνω λίγη δουλειά στο ResxTranslator. Την τεχνική την πληροφορήθηκα από αυτό το άρθρο. Η λέξη pomodoro είναι Ιταλική και σημαίνει ντομάτα. Η τεχνική pomodoro λέει ότι δουλεύεις για 25 λεπτά σε ένα task και αυτό το task το λες pomodoro. Μόλις ολοκληρώσεις ένα pomodoro κάνεις 5 λεπτά διάλειμα. Κάθε 4 pomodoro κάνεις ένα μεγαλύτερο διάλειμμα, π.χ. 10 λεπτά.

Στο Mac χρησιμοποιήσα ένα δωρεάν πρόγραμμα ονόματι Pomodoro για τη χρονομέτρηση. Δουλεύει αρκετά καλά και έχει πλάκα γιατί χρησιμοποιεί το σύστημα του Mac για σύνθεση φωνής.

Νομίζω ότι από τη στιγμή που ξεκινάς να δουλεύεις με μια τέτοια τεχνική, βάζεις από μόνος σου το μυαλό σου σε μια λογική ότι «τώρα θα δουλέψω χωρίς να κάνω τίποτα άλλο π.χ. e-mail, twitter, κλπ». 25 λεπτά χωρίς διακοπές και ενοχλήσεις.

Όμως και τα πέντε λεπτά διάλειμμα είναι σημαντικά, ιδίως αν ξεχνάς να τα κάνεις μόνος σου. Πολλές φορές τυχαίνει να δουλεύω σε κάτι χάνοντας την αίσθηση του χρόνου. Είναι καλό να σηκώνεσαι από την καρέκλα λίγο, να ξεκουράζεις τα μάτια σου, να τεντώνεσαι, κλπ. Επίσης ένα μικρό διάλειμμα σε βοηθάει να ξαναοργανώσεις τις σκέψεις σου.

Ακόμα η τεχνική αυτή βοηθάει στο να καταγράφεις τι έκανες και πόση ώρα ξόδεψες για αυτό. Το μόνο που χρειάζεται είναι όταν τελειώνεις ένα pomodoro να γράφεις τι έκανες. Στο τέλος έχεις μια πλήρη λίστα του τι έκανες εκείνη τη μέρα. Και είναι πιο εύκολο να θυμηθείς τι έκανες για 25 λεπτά παρά για μια μέρα.

English translation:

Yesterday I tried out the pomodoro technique in order to do a little work on ResxTranslator. I first heard of this technique by this article. The word pomodoro is Italian and it means tomato. The pomodoro technique says that you work for 25 minutes on a task and that task is called a pomodoro. Once you finish a pomodoro, you take a 5 minute break. Every 4 pomodoros you take a longer break, for example 10 minutes.

I used the free application Pomodoro on the Mac to help me with timing. It works pretty well and it’s kind of fun because it uses Mac’s Text to Speech feature.

I think that once you start working with a technique like this, you bring by yourself your mind in a state that says “now I will work with no distractions, no e-mail, no twitter, etc”. 25 minutes with no interruptions and no distractions.

The five minute break is also important, especially if you forget to take breaks by yourself. A lot of times I happen to work on something losing the sense of time. It’s good to get off the chair for a while, rest your eyes, stretch a bit, etc. Also a small break helps you reorganize your thoughts and ideas.

Furthermore, this technique helps you to keep a log of what you did and how much time you spent doing it. All you need to do is write down what you did for that pomodoro once it’s done. At the end you will have a full list of what you did on a day. And it’s much easier to remember what you did in 25 minutes than what you did in a day.